Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement

 

 • De op onze website en kalender geafficheerde prijzen zijn indicatief en niet bindend.
  • Alle activiteiten staan onder de koepel Pasar vzw en voor rekening van Pasar - reislicentie A5757

Wij behouden ons het recht deze prijzen aan te passen bij de definitieve onderhandelingen met de camping tot 4 weken vóór aanvang van het kamp.

 • Inschrijven kan enkel via:
  • Het online inschrijvingsformulier welke terug te vinden is op onze website.
  • Schriftelijk per mail aan één van de bestuursleden (mailadressen zijn terug te vinden op onze website).
  • Een officieel inschrijvingsdocument bij één van onze bestuursleden tijdens één van onze vakanties.
    
 • Een inschrijving is pas definitief na betaling van het voorschot.
  • Na aanvraag tot inschrijving ontvangt u van ons een bevestiging van voorlopige inschrijving met de vraag het voorschot t.w.v. € 20 over te maken op onze rekening.
  • Werd deze betaling binnen de 14 dagen volgend op ons schrijven niet voldaan dan wordt uw inschrijving geschrapt.
   Opnieuw inschrijven is mogelijk, dan komt u terug achteraan op de lijst, wij verwerken de inschrijvingen in de volgorde dat deze werden ontvangen.
    
 • Betaling saldo.
  • Het saldo dient te worden voldaan vóór de datum vermeld op onze kampeerkalender. Indien dit saldo niet tijdig wordt voldaan behouden wij ons het recht de gereserveerde plaats door te schuiven naar de eerstvolgende op de wachtlijst en wordt uw reservatie geannuleerd.
  • Het totale bedrag (voorschot + saldo) geldt steeds voor 4 nachten (tenzij de totale duur van het kamp minder dan 4 nachten beslaat). In samenspraak met de camping rekenen we minstens 4 nachten aan, ook al worden deze niet allemaal benut.
  • De extra nachten (vanaf de 5de nacht) worden door ons afgerekend aan het einde van het kamp of bij jullie vertrek.
    
 • Annulatie:  Bij het annuleren van deelname aan een vakantie kunnen annulatiekosten worden verrekend.
  • Het voorschot bij inschrijving wordt behoudens uitzonderlijke gevallen niet terugbetaald.
  • In het geval de annulatie gebeurt tussen aanvang van het kamp en 14 dagen vóór de aanvang van het kamp, blijven de kosten ter waarde van 1 nacht + werkingsgeld verschuldigd.
  • In het geval van annulatie na aanvang van het kamp blijft het volledige voorschot ter waarde van 4 nachten + werkingsgeld verschuldigd.
    
 • Indien toegelaten door de camping, zijn huisdieren welkom, maar volg hierbij de richtlijnen van de camping en zorg steeds voor een zakje om de hondenpoep op te ruimen.
   
 • Sommige campings aanvaarden maar 6 personen per installatie, indien dit zo is kan er een meerprijs gevraagd worden door de camping!
   
 • Wij behouden ons het recht om het aantal inschrijvingen/deelnemers voor de door ons georganiseerde kampen te beperken, rekening houdend met de door ons geplande activiteiten en de hiervoor nodige/beschikbare accommodatie. Dit om kwaliteitsvolle activiteiten met een correcte begeleiding te kunnen voorzien. Om diezelfde reden kunnen wij niet toelaten dat, mensen die niet officieel zijn ingeschreven voor ons kamp, deelnemen aan de door ons georganiseerde activiteiten.
   
 • Enkel leden van Pasar zijn verzekerd tijdens onze activiteiten.
   
 • Wijzigingen aan de huisregels zijn mogelijk, maar dit kan enkel in samenspraak met de kampverantwoordelijken of het bestuur. Bij eventuele onenigheden is het beslissende woord aan de kampverantwoordelijken of het bestuur.
   
 • Tijdens onze “kampeervakanties” worden in principe enkel activiteiten voorzien in de weekends of op feestdagen.
   
 • Op al onze activiteiten worden er foto's genomen die kunnen gebruikt worden in promotie-folders van Pasar of andere, indien je dit niet wenst gelieve dit te melden aan één van de bestuursleden.
   
 • KC Happy Kids is niet verantwoordelijk voor de plaatsen die we krijgen van de camping (groot of klein).
   
 • Indien de camping het toelaat mag er een extra tentje op het veld van max 4m².
 • Personen die bij een kamp wensen aan te sluiten zonder kampeerplaats kunnen dit doen mits betaling van het werkingsgeld om aan onze activiteiten te kunnen deelnemen.
  Zij treffen zelf de nodige regelingen met de camping voor de reservatie van een huuraccomodatie.
  Een inschrijving via onze website blijft evenwel verplicht met de opmerking dat er geen kampeerplaats geboekt moet worden wegens het verblijf in een huuraccomodatie.